Burgen in: Norwegen

  • Akershus slott og festning - Castle and fortress Akershus in Norwegen: mehr
  • Steinvikholm Slott - Steinvikholm Castle in Norwegen: mehr